Αρχαία Ελλάδα

Όταν με την τέχνη και την επιστήμη, η αρχαία Ελλάς αγγίζει το θείο – Χρυσή τομή

Χρυσός Λόγος Φ ή Χρυσή Τομή Φ ή Χρυσός Κανόνας Φ ή Θεϊκή Αναλογία ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθμών όταν ισχύει, που ισούται περίπου με 1,618. Δίνει αρμονικές αναλογίες.. Διαβάστε περισσότερα

To Top