Μοναχός Αθηναγόρας: Από διδάκτορας Κβαντικής Φυσικής στην Καλιφόρνια, μοναχός στο Ηράκλειο

Το κινητό ξεπροβάλλει από το ράσο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο νέος μοναχός χαμηλόφωνα διεκπεραιώνει αποτελεσματικά.. Διαβάστε περισσότερα

Loading...